OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kosileonline.cz (prodávající), jehož provozovatelem je Ing. Milan Beneš, IČO 47383429. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a prvotní zadání všech důležitých informací.
 • Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho zaplacení a převzetí.
 • Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.kosileonline.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Objednávky jsou přijímány v pracovních dnech (pondělí – pátek).

III. Expediční lhůty a přepravné

 • Veškeré zboží bude expedováno dle stanoveného dodacího termínu ze strany objednávajícího. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti bez zbytečného prodlení informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání. U ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 • Přeprava spediční firmou – i přes telefonické upozornění není možné garantovat přesnou hodinu dodání zásilky. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a rozvozové trasy kurýrní služby expedují následující den. Nebudete-li zastiženi, spediční firma Vám zanechá ve schránce oznámení a můžete spediční službu sami telefonicky kontaktovat nebo tak učiní přímo spediční služba a domluvíte si nový termín dodání. Popřípadě si můžete vyzvednout zásilku osobně, pokud je to pro vás výhodné, v příslušném regionálním depu (po telefonické domluvě). Je ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání s co největší pravděpodobností zastižení v rámci běžné pracovní doby.
 • Přeprava Českou poštou – nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště po dobu 7 dnů a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.
 • Přeprava Zásilkovnou.cz – zásilku si po předchozím telefonickém avízu bude možné vyzvednout na v objednávce předem určeném výdejním místě.
 • Osobní odběr – zboží si můžete převzít v naší provozovně na adrese Hasičská 32, 280 02 Kolín – Zibohlavy, vždy však pouze po předchozí telefonické dohodě. Počkejte, prosím, na telefonát nebo email potvrzující přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.
 • Distribuce mimo území ČR – Objednávková a expediční lhůta a forma úhrady je totožná.

IV. Balení, minimální množství a cena přepravy

 • Zboží je baleno do kartonu, velikost a množství kartonů se odvíjí podle objednaného množství zboží.
 • Minimální hodnota objednaného zboží není stanovena.
 • Cena a způsob přepravy jsou závislé na hmotnosti a rozměrech balíku (viz podmínky a ceník České pošty, s. p. www.cpost.cz, resp. podmínky a ceník Zásilkovny.cz www.zasilkovna.cz), u objednávek nad 3000,- Kč je doprava zdarma.

V. Typy plateb

 • Platba dobírkou
  Platba dobírkou je stále nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží. Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.
 • Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet
  Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede nebo vloží částku uvedenou v emailu na náš účet 181180011/0800 vedený u ČSOB Praha 2. Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 • Kupující má právo dle § 1829 a výše zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu poslat zpět na svoje náklady v uvedené lhůtě, kdy určující je datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 • Kupující nemůže odstoupit dle § 1837 zákona 89/2012 Sb. od kupní smlouvy:
  – o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  – o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  – o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  – zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  – výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a bez zbytečného odkladu
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nestandardního nebo spekulativního složení či velikosti.

VIII. Reklamace

 • Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě, musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.
 • Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako výrobní vady budou uznány pouze prokazatelná poškození či defekty, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.
 • Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

IX. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v internetovém obchodě www.kosileonline.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především zákonem 89/2012 Sb. Novým občanským zákoníkem.

 

KONTAKT

FIRMA

Milan Beneš
Rubešova 636/6
120 00 Praha 2

IČO: 47383429
DIČ: CZ6808130109
Bankovní spojení:
ČSOB Praha 2
181180011/0300

j

Napište nám

1 + 1 =

informace o ochraně osobních údajů